ÄNDAMÅL

Att dels stödja arbetet i Ovikens Kyrkokör och Ovikens Manskör på sätt angives i Bilaga A till gåvobrevet, dels främja forskning i Ovikens sockens äldre historia fram till freden i Brömsebro år 1645 och de andra forskningsuppgifter, vilka angivas i Bilaga B.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Landsprosten Erik Anderssons Minnesfond
Organisationsnummer:893200-4396
Adress:
  • Kungl Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
  • Klostergatan 2
  • 753 21 Uppsala
Telefonnummer:0702 - 00 74 59
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS