ÄNDAMÅL

Samfondens ändamål är att genom bidragsgivning ur tillgångarnas avkastning främja eleverna vid Landskrona kommuns gymnasieskola, företrädesvis för stipendium för fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i visst ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,förvärv av material eller andra saker. Av samfondens årliga nettoavkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Utdelning får endast ske för sådana ändamål eller behov, som stad eller kommun inte skall tillgodose med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Landskrona kommuns samfond nr 5 – skolsamfond avsedd för elever vid kommunens gymnasieskola
Organisationsnummer:844001-1032
Adress:
  • Landskrona Kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 261 80 LANDSKRONA
Telefonnummer:0418-47 00 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS