ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av fondens avkastning skall årligen en tiondel läggas till kapitalet. Återstående del av avkastningen må disponeras för att understödja vetenskaplig forskning vid universitetet samt bidrag till studieresor för såväl äldre som yngre vetenskapsmän vid universitetet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Landshövding Per Westlings minnesfond
Organisationsnummer:802478-5514
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS