ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel skall användas för allmännyttiga, företrädesvis ideella ändamål inom f.d. Kristianstads län. Härvid skall iakttagas, att de allmännyttiga ändamål, som må tillgodoses av fonden, skola vara sådana, som enligt skattelagstiftningen godkännas för att fonden skall få åtnjuta inskränkning i skattskyldigheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Landshövding P Westlings fond
Organisationsnummer:838200-2627
Adress:
  • Marita Svensson
  • Länsstyrelsen Skåne
  • 291 86 Kristianstad
Telefonnummer:010-2241661
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 197 048 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS