ÄNDAMÅL

Nittio procent av ränteavkastningen, till en början dock högst 100:- kronor, skall årligen vid slutet av vårterminen – på förslag av huvudläraren i ämnet musik – utdelas till musikutövande elev i någon av klasserna i grundskolans högstadium. Därest nittio procent av ränteavkastningen skulle betydligt överstiga 100:- kronor, må premium -för att behållas vid sitt realvärde- höjas med lämpligt belopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Landsfiskal Carl Franséns minnesfond
Organisationsnummer:802479-3336
Adress:
  • Torsås kommun
  • Box 503
  • 385 25 Torsås
Telefonnummer:0486- 48100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:24 177 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS