ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja förutsättningar och intresse för kustnära boendet och det kulturarv som helårsboende på öar och i kustnära trakter representerar, genom att för enskilda och sammanslutningar främja en sund livsföring och god hushållning på öar och i kustnära trakter. Stiftelsen skall om möjligt uppmuntra, subventionera och understödja boende och verksamheter m.fl. stödjande åtgärder på öar och i kustnära trakter. Stiftelsen skall därvid särskilt prioritera och verka för att efterlevande till donatorn, som bär namnet Forshufvud eller namnet Fältskog, kommer i åtnjutande av kustnära boende och kustanknutna verksamheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Öland
Organisationsnummer:802425-8785
Adress:
  • Kjell Holmqvist Advokatbyrå
  • Norra Allégatan 7
  • 413 01 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-172890
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 000 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS