ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid kommunens vidgade skolväsen efter kommunsammanläggningar 1 januari 1965 och 1 januari 1974 företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, c) stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, d) hjälp åt elev för studier eller för studieresa i Sverige eller utlandet, e) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, f) förvärv av materiel eller andra saker. Avkastningen får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning, som icke användes, reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen L P Anderssons fond
Organisationsnummer:889202-7684
Adress:
  • Sundsvalls kommun
  • Kommunstyrelsen
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-191000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:546 789 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS