ÄNDAMÅL

Enligt donationsurkunden skall från denna fonds avkastning vart tredje år utdelas ett eller flera stipendier till fattiga begåvade studerande vid högskolan inom den matematiska-naturvetenskapliga och (eller) humanistiska avdelningen eller framstående docenter inom dessa avdelningar, därvid ingen hänsyn får tagas till stipendiatens trosbekännelse, varjämte däri uttalas önskan att stipendium icke fastställes att utgå med för små belopp, hellre färre stipendier och större belopp, så att stipendietagarna få en verklig hjälp av desamma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen L. Namowitzkys studiefond
Organisationsnummer:802403-1059
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 443 528 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS