ÄNDAMÅL

Till Consistorium Majus vid Lunds Universitet i Lund med villkor att detta kapital förvaltas, att kapitalet skall ökas med därå fallande ränta, ända till dess kapitalet vuxit till sådan storlek, att dess årliga ränta antingen ensamt eller tillsammans med bidrag, må vara tillräckligt att bestrida avlöning åt en lärare i franska att han skall vara en i Frankrike född man styrkt sin skicklighet att meddela undervisning i franska språkets talande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen L M Jollainska fonden
Organisationsnummer:802478-6306
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS