ÄNDAMÅL

Räntan utdelas vart femte år eller efter längre tidsperiod till allmännyttiga inrättningar eller företag, som på samma gång äro av beskaffenhet att förhöja och försköna stadens utseende samt bereda stadsborna trevnad eller bekvämlighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen L J Brandts donationsfond
Organisationsnummer:829502-5095
Adress:
  • Växjö kommun, Ekonomiavdelningen
  • Box 1222
  • 351 12 Växjö
Telefonnummer:0470-410 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:693 919 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS