ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att 1/5 av den årliga räntan lägges till kapitalet, den övriga räntan utdelas årligen med hälften till en äldre, mindre bemedlad släkting och med hälften till en yngre, mindre bemedlad släkting. Om några sådana ej finnas, utdelas hälften av räntan till en mindre bemedlad prästdotter och med hälften till en ung föräldralös prästdotter eller en sjuklig prästson inom Lunds stift.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kyrkoherde Fritz Molins och Emelia Sofie Molins, född Kallenberg, minnesfond
Organisationsnummer:843001-3238
Adress:
  • Lunds Stiftskansli
  • Box 32
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-35 87 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS