ÄNDAMÅL

Efter kammarkollegiets beslut om permutation den 30 maj 1989 övertas förvaltningen av fonden av Gävle kommuns fritidsnämnd. Av fondens avkastning utdelas 90 % årligen i december månad som stipendium till en eller två välförtjänta undomsledare vilka på fritid gjort goda insatser i ungdomsarbetet. Stipendiaterna skall föreslås av styrelserna för inom Gävle kommun verkande föreningar. Gävle kommuns fritidsnämnd beslutar om utdelningen och nämnden äger även att själv nominera kandidater om inga förslag inkommit inom föreskriven tid. Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel tillföras fondens bundna kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kyrkans Ungdomsgårdars Stipendiefond
Organisationsnummer:802425-4065
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:604 751 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS