ÄNDAMÅL

Att utgöra ett dokumentations- och informationscentrum för kurdisk kultur. Stiftelsen skall därvid insamla, dokumentera och tillgängliggöra det kurdiska kulturarvet. Basen i stiftelsens verksamhet skall utgöras av ett bibliotek. Bibliotekets uppgifter framgår av bilaga 1.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kurdiska Biblioteket
Organisationsnummer:802409-8827
Adress:
  • Gustavslundsvägen 170
  • 16751 Bromma
Telefonnummer:704970327
E-post:info@kurdlib.org
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS