ÄNDAMÅL

Att utgöra ett dokumentations- och informationscentrum för kurdisk kultur. Stiftelsen skall därvid insamla, dokumentera och tillgängliggöra det kurdiska kulturarvet.Basen i stiftelsens verksamhet skall utgöras av ett bibliotek. Bibliotekets uppgifter framgår av bilaga 1.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kurdiska Biblioteket
Organisationsnummer:802409-8827
Adress:
  • Gustavslundsvägen 170
  • 167 51 Bromma
Telefonnummer:08-6798803
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS