ÄNDAMÅL

Av årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Kan något år fullständig utdelning ej ske, skall sådan del också läggas till kapitalet. Fondens ändamål är att genom bidragsgivning främja barn- och ungdomsvård och bistå åldringar och handikappade i avseende på sådana ändamål och behov som staten och kommunen inte tillgodoser med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kungsörs sociala samfond
Organisationsnummer:878500-7389
Adress:
  • Kungsörs kommun
  • Drottninggatan 34
  • 736 85 Kungsör
Telefonnummer:0227-600000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS