ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja barns och ungdoms vård och fostran i alkoholfri miljö. VERSAMHETSFORMER Mom 1. Stiftelsen skall i sådant syfte äga/arrendera och förvalta anläggningen Kungshols Kurs- och Lägergård i Rättviks kommun, Dalarnas län. Mom 2. Stiftelsen skall upplåta lokaler och markområden för friluftsliv, undervisning och utbildning anordnad av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund eller andra ideella organisationer samt då befinns lämpligt själv anordna verksamhet som främjar ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kungshols Kurs- och Lägergård
Organisationsnummer:802006-4088
Adress:
  • Västanvägen 4
  • 237 32 BJÄRRED
Telefonnummer:046-70 54 22
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 561 277 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS