ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara dels och framförallt att utöva hjälpverksamhet bland de medlemmar i Operans Solistklubb, som lämnat sin anställning vid Kungl. Teatern med pension, dels att, om behov föreligger, ge ekonomiskt stöd till såväl aktiv sompassiv medlems efterlevande make eller minderåriga barn och dels slutligen att vid trängande behov, uppkommet genom iråkad sjukdom eller olycka, även lämna hjälp till aktiv medlem i Operans Solistklubb.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister
Organisationsnummer:802004-6416
Adress:
  • Box 16253
  • 10324 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS