ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål: a) att förvalta och vårda stiftelsens tillgångar (vid behov i samråd med av Riksantikvarieämbetet förordnad institution). Om möjligt skall samlingarna bevaras samlade och i sin naturliga miljö, b) att förvalta till stiftelsen överlämnade fonder, c) att verka för att bevara och utveckla regementets traditioner, och skapa en lämplig miljö för representationer, avkoppling och trivsam samvaro i och utom tjänsten

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kungliga Livregementets Husarers Regementsofficerskassas samlingar och fonder
Organisationsnummer:866600-6864
Adress:
  • Livregementets Husarer
  • 546 81 Karlsborg
Telefonnummer:0500-465000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 592 161 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS