ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål:a) att förvalta och vårda stiftelsens tillgångar (vid behov i samråd med av Riksantikvarieämbetet förordnad institution).Om möjligt skall samlingarna bevaras samlade och i sin naturliga miljö,b) att förvalta till stiftelsen överlämnade fonder,c) att verka för att bevara och utveckla regementets traditioner, och skapa en lämplig miljö för representationer, avkoppling och trivsam samvaro i och utom tjänsten

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kungliga Livregementets Husarers Regementsofficerskassas samlingar och fonder
Organisationsnummer:866600-6864
Adress:
  • Livregementets Husarer
  • 546 81 Karlsborg
Telefonnummer:0500-465000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 660 009 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS