ÄNDAMÅL

Så länge någon funnes som voro berättigad att enligt stadgarna för Kungl. Västmanlands regementes underofficerskårs enskilda pensionskassa, uppbära pension, efter vilken tid avkastningen av donationen skulle lika fördelas mellan länslasarettet i Västerås, tuberkulossjukhuset Skogsfjället och Västerås högre allmänna läroverk för att å vardera länslasarett och tuberkulossjukhuset bereda friplatser i första hand till sökande, som härstammade från underofficerare vid Kungl. Västmanlands regemente, samt vid Västerås högre allmänna läroverk att utdelas i form av stipendier i första hand till elever, som härstammade från underofficerare vid sagda regemente.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kungl Västmanlands regementes underofficerskårs donation
Organisationsnummer:878002-2490
Adress:
  • Landstinget Västmanland
  • ingÃ¥ng 4
  • 72189 VästerÃ¥s
Telefonnummer:021-174579
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS