ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja tillkomsten, driften och utvecklingen av Kulturkyrkan Österlen, som ska etableras i Östra Nöbbelövs kyrka som tillhör Simrishamns kyrkliga samfällighet, en kyrka i kyrkan med möjlighet till musik, konst och andra kulturevenemang med inriktning på en icke vinstdrivande verksamhet samt verka för att kunna erbjuda andra trossamfund att utöva sina ceremonier och högtider i kyrkan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kulturkyrkan Österlen
Organisationsnummer:802477-6216
Adress:
  • Box 12
  • 272 21 Simrishamn
Telefonnummer:0414-412480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS