ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att årsavkastningen, sedan 5% lagts till kapitalet, utbetalas till Kulturhistoriska Museets styrelse, vilken äger att fritt skön, använda densamma för Museet till nyförvärv och samlingarnas vetenskapliga bearbetning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kulturfonden Botaniskas Vänner
Organisationsnummer:802479-0530
Adress:
  • Lunds Kommunkontor, Ekonomiavdelningen
  • Box 41
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-35 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:199 834 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS