ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att: – Skapa och driva mötesplatser för kulturell och konstnärlig verksamhet, företrädesvis inom musik och teater och därmed förenlig verksamhet. – Främja och bedriva utbildningsverksamhet i konstnärliga ämnen, i egen regi eller i samarbete med konstnärligt inriktade skolor. – Skapa förutsättningar för teater- och konsertverksamhet i det gamla sågverket i Skäret och i Ställdalens kulturhus i Ljusnarsbergs kommun. – Dela ut stipendier till enskilda personer som har gjort betydande kulturella och konstnärliga insatser, eller som stöd för utbildning och vidareutveckling i konstnärliga ämnen och färdigheter. – Stödja och ge bidrag till kulturella och konstnärliga projekt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg
Organisationsnummer:875003-1794
Adress:
  • Box 17
  • 714 21 KOPPARBERG
Telefonnummer:0580-431 12
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 978 327 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS