ÄNDAMÅL

Tio (10) procent av stipendifondens årliga disponibla avkastningen skall lämnas till skolstyrelsen i Flens kommun att användas i enlighet med bestämmelserna under punkten 4 i testamentet. Tio (10) procent av stipendiefondens årliga disponibla avkastningen skall lämnas till Blacksta församlings kyrka att användas i enlighet med punkten 5 i testamentet. Åttio (80) procent av stipendiefondens årliga disponibla avkastningen skall användas till det för stipendiefonden gällande ändamålet. (”uppfostran åt någon välartad gosse uti denna församling, tillhörig den arbetande klassen, som uti Folkscholan gjort sig känd för flit och goda fattningsgåvor, och som visat håg och böjelse att vid högre lärdomsanstalter förkofra sig uti studier och kunskaper, och som utses af scholstyrelsen uti Blacksta. Skulle någon gosse uti min slägt finnas, som visar sig ega så beskaffade egenskaper, att han bör och kan studera, så eger denne företrädesrättighet.”)

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kuhlsta Skattegårds Donationsfond
Organisationsnummer:818500-1271
Adress:
  • Hans Sköld
  • Valsta Gård
  • 642 62 Bettna
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS