ÄNDAMÅL

Genom understöd till svenska medborgare, som genom epokgörande upptäckter och skapande av nya värden samt genom sinnrika tillämpningar av vunna rön på det praktiska livets område främja vårt folks fortsatta framåtskridande inom den materiella kulturen. Särskilt förtjänta av understöd äro de personer, vilkas stävanden resultera i ökat värde av vårt lands naturtillgångar eller i ökat skydd för vårt folks yttre självständighet. Donationens avkastning må användas till understöd av vetenskaplig forskning, endast försåvitt denna lyckas finna särskilt värdefulla principer för det uppgifter, som här betecknats som väsentliga, eller metorder, användbara för tilllämpningar på det praktiska livets behov. Donationens avkastning må användas till understöd åt konstnärer, vilkas konst utöva mäktigt inflytande särskilt på det egna folkets själsliv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen KTH:s stora pris ur 1944-års donation
Organisationsnummer:802405-4861
Adress:
  • KTH
  • TR1/GVS/RSO/Stiftelser
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS