ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall, sedan erforderliga omkostnader täckts, en femtedel läggas till kapitalet. Återstoden disponeras av centralrådet för ändamål som rör det frivilliga försvararbetet. Om förhållandena påkallar att frivillig försvarsverksamhet organiseras bland allmänheten, får centralrådet besluta om användning av fonden för detta ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond
Organisationsnummer:802006-5804
Adress:
  • Robam AB
  • Bäddarö Gård 1
  • 74951 GRILLBY
Telefonnummer:070-5939414
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS