ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen användes till förmån för grundskoleelever boende inom kommunen företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Krokoms Skolsamfond
Organisationsnummer:893201-7778
Adress:
  • Krokoms kommun
  • 835 80 Krokom
Telefonnummer:0640-161 00
E-post:hans.moren@krokom.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:108 030 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS