ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva skolverksamhet efter av Dr Rudolf Steiner angivna grunder (Waldorfpedagogik) och för detta ändamål fortsätta och utveckla den efter dessa grunder arbetande Kristofferskolan i Stockholm, vilken på stiftarnas initiativ påbörjats som privatundervisning. Stiftelsen skall förvalta skolans nuvarande tillgångar ävensom de medel, som för stiftelsens verksamhet kunna från annat håll anförskaffas genom gåvor, anslag eller på annat sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kristofferskolan
Organisationsnummer:802001-8720
Adress:
  • Marklandsbacken 11
  • 168 36 BROMMA
Telefonnummer:08-50585804
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS