ÄNDAMÅL

Stiftelsen Kristoffergården är en ideell stiftelse, som har till ändamål att främja av Föreningen Kristoffergården bedriven verksamhet genom att ställa lokaler och inventarier till förfogande för föreningen samt ekonomiskt stödja dess verksamhet genom gåvor och på annat sätt.I den mån stiftelsens kontanta tillgångar inte behövs för ändamål enligt första stycket får tillgångarna efter styrelsens bedömande användas för följande ändamål, som från en vidare synpunkt sett ansluter sig till föreningens verksamhet, nämligen för att främja vård och uppfostran av barn och till understöd för beredande av undervisning eller utbildning av barn, ungdom, pedagoger eller läkare. Medel får dock utdelas för sådana ändamål endast under förutsättning, att dels lånen på stiftelsens fastigheter understiger 40 % av fastigheternas sammanlagda uppskattade nyanskaffningsvärden och dels stiftelsens kontanta tillgångar översiger 20% av samma värde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kristoffergården
Organisationsnummer:819000-0433
Adress:
  • RK Lauréns AB
  • Box 104
  • 153 22 JÄRNA
Telefonnummer:08-55481140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS