ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att verka till fromma för ”Föreningen för Epileptikervård i Göteborg”. Uttrycket till fromma för Epilepsiföreningen i Göteborg bör ges en vidsträckt innebörd. Dit kan hänföras omsorger om sjuka föreningsmedlemmar och deras familjer i sådana fall, där hjälp icke kan erhålla av våra myndigheter. Vård, utbildning, kursverksamhet, rekreation och resor eller sådana åtgärder, som kan återinföra den sjuke i förvärvslivet, kan här nämnas. Kulturella och religiösa ändamål bör också beaktas. Utdelning ur fonden kan även ges till Epilepsiföreningen i Göteborg för viss verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kristina och Margareta Nilssons Minnesfond
Organisationsnummer:802478-5977
Adress:
  • Epilepsiföreningen i Göteborg
  • Slottsskogsgatan 6
  • 414 53 Göteborg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 051 372 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS