ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall 50 % utdelas så att mångåriga församlingsmedlemmars månadsavgifter till Vasahemmet kan, där så erfordras, nedbringas. Vidare skall pensionärernas tillvaro ges ”guldkant” genom inköp av lördagsblommor, lördagsgodis eller på annat sätt sprida trivsel och glädje och 50 % av avkastningen skall tillföras kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kristenssons Minnesfond
Organisationsnummer:802424-4314
Adress:
  • Betlehemskyrkans församling
  • Erik Dahlbergsgatan 11 B
  • 411 26 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 698 437 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS