ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i samråd och samarbete med Försvarsmakten, Statens Försvarshistoriska Museer, Flygvapenmuseum, Värmlands Museum och Svenska Flyghistorisk Förening eller likvärdiga institutioner eller organisationer, bevara ett värdefullt kulturlandskap som präglats av den militära mobiliseringen under andra världskriget 1939-45. Den övergripande målbilden som eftersträvas är en helhetskaraktär som väsentligen överensstämmer med beredskapstiden 1939-45. Den samlade miljön skall kunna utgöra utgångspunkt för forskning. Områdets kultur- och naturhistoriska värden skall förmedlas genom pedagogisk verksamhet. Stiftelsens ändamål skall främjas genom: Att på ett kulturhistoriskt betryggande sätt och för framtiden förvärva, äga, värna, vårda och förvalta mark, försvarsanordningar samt byggnader inom kulturreservatet Att bevara ett värdefullt kulturlandskap som präglats av den militära mobiliseringen under andra världskriget 1939-45 Att vårda och skydda materiella lämningar och immateriella värden utifrån ett samlat perspektiv vad gäller byggnadsbestånd och markanvändande av såväl f.d. Krigsflygfält 16 som anslutande skogsmark samt att levandegöra traditioner och minnen från beredskapstiden. Att tillse att anläggningen hålls tillgänglig för allmänheten i lämplig utsträckning Att verka för att naturen på och omkring anläggningen skyddas med av länsstyrelsen beslutade inskränkningar, förpliktelser och föreskrifter. Att värna om krigsflygfältets rikskulturella och historiska värde Att mottaga föremål och bedriva föremålshantering med anknytning till beredskapstiden och flygets propellerepok Att bedriva militärflyghistorisk dokumentation Att förevisa föremål, byggnader och försvarsanordningar Att aktivt bevara och underhålla inköpta, donerade och deponerade föremål samt andra objekt som tillhandahållits genom försvarsmakten, organisationer och privatpersoner Att aktivt skapa förutsättningar för en positiv utveckling inom f.d. Krigsflygfält 16 Att utveckla och driva en levande flygverksamhet där besökande ges möjlighet att både på marken och i luften studera militär flygutveckling och därtill knutna verksamheter Att förvalta all egendom tillhörande Fält 16 Krigsflygfältmuseum som givits som gåva, deponerats, lånats, förhyrts arrenderats, traderats eller i framtiden förvärvas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Krigsflygfält 16
Organisationsnummer:802425-6607
Adress:
  • Jan-Erik Clerkestam
  • Andra Villagatan 1
  • 653 41 KARLSTAD
Telefonnummer:054-18 20 60, 0703-85 23 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 079 216 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS