ÄNDAMÅL

Avkastningen ska användas till koloni- och familjevård åt klena barn från mindre bemedlade hem inom Köpings stad därmed i främsta rummet bör tillses att barnen kommer i åtnjutande av familjevård i enskilda goda familjer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Köpings Tuberkolosförenings donationsfond jämte avkomstfond (Barnkolonifonden)
Organisationsnummer:878500-5631
Adress:
  • Drätselkontoret
  • 731 85  Köping
Telefonnummer:0221-250 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS