ÄNDAMÅL

Av årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet. Återstående del av avkastningen skall av skolstyrelsen utdelas till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för: a) Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit. b) Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott. c) Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola. d) Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands. e) Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Avkastningen får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses med uttaxerade medel. Avkastning som icke användes, reserveras för utdelning under kommande år. Vid disposition av avkastningen bör hänsyn tagas till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna i den utsträckning, som finnes lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Köpings kommuns samfond för skoländamål
Organisationsnummer:878500-7223
Adress:
  • Kommunstyrelsen
  • Drätselkontoret
  • 731 85 KÖPING
Telefonnummer:0221-25000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS