ÄNDAMÅL

Anslag av stiftelsens medel skall beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda och tidigare anställda inom Korsnäs verksamheter. I § 8 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin anställda respektive tidigare anställda. Sådana sociala ändamål, som avses i första stycket, är exempelvis – Lämnande av bidrag till studiestipendier – Lämnande av bidrag för rehabilitering – Anskaffande av semesterstugor/-lägenheter och beredande av semestervistelse – Bidrag till kulturella arrangemang – Bidrag för anskaffning av lokaler för förenings- och ungdomsverksamhet vid företaget eller i dess utlokaliserade verksamheter. Anslag får ej beviljas för ändamål, som kan skada Koncernen BillerudKorsnäs AB (publ) i dess egenskap av arbetsgivare, eller för ändamål, vars tillgodoseende kan sägas tillhöra Koncernen BillerudKorsnäs AB:s (publ) normala verksamhet eller som eljest i vanlig ordning bör ombesörjas av Koncernen BillerudKorsnäs AB (publ). Anslag av stiftelsens medel får ej heller beviljas till sådana ändamål, för vilka statliga eller kommunala anslag bör utgå, men väl för komplettering av dylika anslag för sådana åtgärder, som anses vara särskilt önskvärda. Ansökan om bidrag eller förslag om disposition av stiftelsens medel kan inges till fondstyrelsen av såväl styrelseledamöter och ersättare som utsetts av BillerudKorsnäs AB (publ) som de anställda inom Korsnäs verksamheter. Fondstyrelsen får utforma föreskrifter för medlens användning. Dessa föreskrifter skall godkännas av styrelsen för Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin. Vissa begrepp ovan är definierade i stadgarna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Korsnäs Sociala Fond
Organisationsnummer:885000-6753
Adress:
  • 801 81 GÄVLE
Telefonnummer:026-15 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:723 975 921 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS