ÄNDAMÅL

Avkastningen av de universella testamentstagarnes andelar, användes av Jönköpings stad efter utgången av vart tionde helt kalenderår…, dock med den inskränkning att för varje tidsperiod en tiondedel (1/10) av hela den vid periodens slut befintliga avkastningen, därå upplupna räntor medräknade, besparas och lägges till själva testamenstmedlen. De belopp, som Jönköpings stad, på grund av detta testamente, kan komma att förfoga över, skola användas till för staden gagneliga ändamål, som de skattdragande icke hava skyldighet att med sina bidrag fylla. Ej häller får sådant ändamål på något sätt tillgodose någon viss politisk meningsriktning inom samhället. Så länge staden har att tillgodose religiösa behov, kan tillfredsställandet av dylika ifrågakomma vid användningen av medlen i fråga. Rent ideella intressens befrämjande och understödjande av inom staden befintliga, frivilliga föreningar med humanitära syften må vid sådan användning vinna beaktande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Korsellska testamentsmedlen
Organisationsnummer:826000-2418
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret
  • 551 89 JÖNKÖPING
Telefonnummer:036-105713
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:432 188 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS