ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för överbyggnad av befintlig ishockeybana på Koppersvallen, Stenungsund. Genom årligt driftsbidrag från Stenungsunds kommun jämte inkomster av uthyrning av ishallen skall stiftelsen skapa ekonomiskt underlag för att verksamheten skall kunna bedrivas enligt de riktlinjer som anges i avtal om anläggningsarrende upprättat mellan stiftelsen och fritidsnämnden/Stenungsunds kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Koppersvallens Ishall
Organisationsnummer:853300-5032
Adress:
  • Johnny Henriksson
  • Brudhammar 105
  • 444 41 Stenungsund
Telefonnummer:0707-952551
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:231 113 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS