ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill. Ändamålet skall tillgodoses genom anslag till individer, organisationer eller institut, som bedriver sådan verksamhet. Anslag till enskild hjälpsökande skall inte utgå.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige
Organisationsnummer:802413-1271
Adress:
  • Jan Lindman
  • Kungl Slottet
  • 107 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-402 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS