ÄNDAMÅL

Räntan skulle årligen utbetalas till att i första hand främja aktiviteter i samband med flottbesök och som inte bekostas av försvarsmakten, och att i andra hand främja utbildning främst inom maritima frågor som vänder sig till yngre officerare inom svenska flottan och som möjligt innehåller utbyte med motsvarande utländska officerare, samt därefter främja utbildning främst inom maritima frågor som vänder sig till ungdomar inom svenska flottan och som möjligt innehåller utbyte med motsvarande utländska ungdomar eller marina organisationer inom flottan. Aktiviteter i Stockholm, officerare och ungdomar från Stockholm samt utbildningar baserade i Stockholm skall ha företräde framför andra delar av landet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Konung Oscar II:s 75-års Minnesfond
Organisationsnummer:802006-6570
Adress:
  • W Reuterswärd
  • Kungl Slottet
  • 111 30 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-402 60 46
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS