ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan tio procent av årsräntan avsatts till fondens förstärkning, utdelas återstoden av räntan jämte eventuellt odisponerad del av föregående års ränta åt yngre vetenskapsidkare, som tillhör Universitetet i Lund.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Konung Oscar den andres stipendium
Organisationsnummer:802478-5415
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS