ÄNDAMÅL

Stiftelsen Konung Gustav V:s 80-årsfond, som består av medel skänkta till hugfästande av Konungens 80-årsdag, har till ändamål att genom att anslå medel främja vetenskaplig forskning rörande invalidiserande folksjukdomar i Sverige och deras bekämpande, i första hand reumatiska sjukdomar och polio.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond
Organisationsnummer:802006-0235
Adress:
  • Kungl. Slottet
  • 107 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4026000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS