ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att under änkefru Anna Hanssons livstid skall till henne årligen utbetalas 4 000 kronor samt återstoden av avkastningen läggas till kapitalet. Efter hennes död skall vart tionde år 1/8 av den sammanlagda avkastningen läggas till fonden. Återstoden av avkastningen skall anslås till välgörande ändamål, därvid någon del bör anslås till hjälp och skydd åt personer, som varit eller äro tjänarinnor, eller ock till Helsingborgs förskönande, dock att stadens invånare icke skola härigenom erhålla befrielse för sina förpliktelser att bidrag till det allmänna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Konsul och fru A Hanssons fond
Organisationsnummer:843000-2322
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS