ÄNDAMÅL

Till Föreningen för växtförädling av skogsträd 25.000 kronor i andra aktier till bildandet av en fond, vars avkastning skall användas till utforskandet av inhemska, ätliga svampars livsbetingelser och utforskandet av metoder att odla dylika svampar,respektive öka deras förekomst i naturen. Endast avkastningen får användas till belöning åt forskare, som förklarat sig villiga att ägna sig åt uppgiften. Kungl. Maj:t förklarade i beslut den 31/7 – 69, föreskifterna i testamentet ej utgöra hinder mot att fondens årliga avkastning, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, används – i den mån den icke åtgår för de i testamentet angivna ändamålen – för anslag till forskare för studier som avser bokens bevarande i önskvärd utsträckning i den svenska skogsfloran.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Konsul Faxes Donation
Organisationsnummer:802008-1470
Adress:
  • Glunten Skogsträdsförädling
  • 751 83 UPPSALA
Telefonnummer:018-188511
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS