ÄNDAMÅL

Att verka för en bättre ekonomisk situation för konsthantverkare och slöjdare samt bidra till att dess yrkesutövare lättare skall kunna leva på sitt arbete, underlätta för beställare/uppdragsgivare att finna lämpliga konsthantverkare och slöjdare, öka intresset för konsthantverk och slöjd av god kvalitet, samverka med organisationer, företag och offentliga institutioner vad gäller konstnärligt arbete, programutbud, information, rådgivning, utbildning, folkbildning och forskning. Rätt att ansluta sig har konsthantverkare och slöjdare verksamma i Sverige som uppfyller stiftelsens kvalitetskriterier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Konsthantverkscentrum
Organisationsnummer:802015-5506
Adress:
  • Bellmansgatan 5
  • 11820 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54522290
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS