ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall 10 % årligen läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen skall utdelas såsom studiestipendium, resestipendium eller forskningsstipendium åt person, vilken genomgått utbildning vid musikhögskola eller har motsvarande utbildning; till främjande av fondens rubricerade ändamål främjande av liturgisk musik och dess utveckling samt vetenskaplig forskning härom, då begåvad, kreativ stipendiat finnes, förträdesvis yngre. Belopp disponibelt för utdelning må ackumuleras över några år och må uppdelas på flera mottagare. Undaantagsvis kan stipendiebelopp användas för utländsk gästprofessor (motsvarande), inbjuden att undervisa under en kort tid inom ramen för fondens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Komminister Rudolph Ohlssons donationsfond
Organisationsnummer:802424-1666
Adress:
  • Kungl. Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4071800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS