ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att aktivera barn och ungdomar till idrotts-och fritidsaktiviteter.

I första hand ska bidrag delas ut till nedanstående föreningar att användas i deras ungdomsverksamhet:

– Sjöbo ungdomsorkester, organisationsnummer 848000-5134. Bidrag ska ges med 15 procent per år av stiftelsens årliga utdelning.
– Sjöbo simsällskap, organisationsnummer 848000-7965. Bidrag ska ges med 30 procent per av stiftelsens årliga utdelning.
– Blentarps BK, organisationsnummer 848000-3766. Bidrag ska ges med 55 procent per år av stiftelsens årliga utdelning.

[.]

Först i andra hand och/eller om någon av ovanstående föreningar inte längre bedriver verksamhet för barn och ungdomar ska bidrag delas ut till motsvarande föreningar som ovan inom Lunds kommun och i sista hand i Skåne län.

Härutöver ska stiftelsen bekosta framtida gravvård för stiftarna i Blentarps församling, Sövde Kyrkogård, så länge någon av makarnas släktingar åtar sig att vara gravrättsinnehavare.

Ungefär 5 procent av stiftelsens, vid varje år, befintliga kapital inklusive det årets avkastning, får varje år delas ut till stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kogshult – Lantbrukare Hans W o sjuksköterska Bodil Hansson
Organisationsnummer:802482-5187
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänster
  • 40480 Göteborg
Telefonnummer:031-7390121
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS