ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård och uppfostran av barn och ungdomar. I första hand skall stiftelsen uppfylla sitt ändamål genom att bidra till fostran och utveckling av barn och ungdomar i skärgårdsmiljö. Detta får ske genom utgivande av kontanta bidrag till täckande av avgifter för barn och ungdomar som på grund av avsaknad av egna medel annars inte skulle ha möjlighet att delta i läger eller andra fostrande aktiviteter i skärgården. Stiftelsen skall även kunna utge kontanta bidrag till föreningar och liknande organisationer som bedriver verksamhet som överensstämmer med stiftelsens ändamål. Dessa organisationer skall även ges mjöjlighet att disponera fast och lös egendom som tillhör stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kobben
Organisationsnummer:802412-9838
Adress:
  • Fagerdalavägen 13 E
  • 139 52 Värmdö
Telefonnummer:073-2020001
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS