ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas för främjande av internationella forskarkontakter och erfarenhetsutbyte inom skogs- och jordbruksforskningsområdet och aktuella kontaktområden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond
Organisationsnummer:802409-3893
Adress:
  • Kungl.Skogs- och Lantbruksakad.
  • Box 6806
  • 113 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54547700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS