ÄNDAMÅL

Fondens avkastning får användas, dels till församlingsverksamhet, vari inbegripes kyrklig verksamhet för och bland barn, ungdom och äldre tillhörande Knätte församling, dels till Knätte kyrkobyggnaders och kyrkogårds underhåll och prydande, dels ock till driftkostnader av desamma. Under räkenskapsåret ej förbrukad avkastning redovisas tillsammans med fonden. För den händelse Knätte Kyrka genom våda, såsom naturkatastrof, eldsvåda eller på annat sätt raseras, får kapital ur fonden efter beslut av Knätte Kyrkostämma tagas i anspråk vid uppförande av ny kyrkobyggnad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Knätte Församling och kyrkas donationsfond – Elin Gustavssons donation
Organisationsnummer:865500-9853
Adress:
  • Ulricehamns Pastorat
  • Västra Kyrkogatan 3B
  • 523 30 Ulricehamn
Telefonnummer:0321-171 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:820 837 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS