ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja och stödja handikappades rekreation och friluftsliv samt andra hjälpbehövande genom att anordna verksamheter på fastigheten Bodlindor 3:13 i Leksands kommun, samt från avkastningen av kapital verka för handikappades och andra hjälpbehövandes aktiviteter på fastigheten Bodlindor 3:13 i den mån avkastningen ej behöver tas i anspråk för fastighetens drift och andra fasta kostnader samt underhåll och tillbyggnader. Ändrat enligt Kammarkollegiets beslut 2019-10-23 Stiftelsen har till ändamål att från avkastningen av kapital främja och stödja handikappades samt andra hjälpbehövandes rekreation och friluftsliv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Knotgårdens Rehab Center
Organisationsnummer:883201-3562
Adress:
  • Werngren
  • Stora gatan 73 B
  • 724 60 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-12 43 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 453 656 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS