ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att ge ekonomiskt stöd i form av stipendier åt författare av skönlitterära och essäistiska verk. Stipendium kan också ges för insatser inom området musik. Utdelning för angivet ändamål skall beslutas och utbetalas av stiftelsen genom självständigt beslut av styrelsen utan föregående ansökan. Anslag ska ges till författare av verk inom genrer som romankonst, essäistik eller översättningar som krävt efterforskning, studier eller resor. Ämnen med facklitterärt innehåll kan belönas om formen är skönlitterär och av hög kvalitet. Anslag till kompositörer och musiker ska ges för utförda förtjänstfulla insatser. För utdelning av anslag och stipendier får användas stiftelsens årliga avkastning i form av räntor och utdelningar efter avdrag för stiftelsens kostnader. Den del av den årliga avkastningen som inte delas ut ska fonderas och läggas till kapitalet. Den årliga avkastningen får delas ut under räkenskapsåret eller det därpå närmast följande året. Styrelsen kan, när angeläget ändamål föreligger, för utdelning också utnyttja sitt kapital, en gång per verksamhetsår och då som mest en procent (1%) av stiftelsens likvida tillgångar enligt senast fastställda årsredovisning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Klockrosen
Organisationsnummer:802481-5675
Adress:
  • Ekman
  • Rosenmalmsvägen 84
  • 13462 Ingarö
Telefonnummer:070 - 2476721
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS