ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som målsättning att på kristen grund främja vård och uppfostran av barn och ungdomar som av en eller annan anledning ej kan bo kvar hos sina egna föräldrar/förälder eller familjehemsföräldrar. Medlet härtill bör vara en efter sunda affärsprinciper driven rörelse vars överskott kommer anläggningen till del.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Källtorp
Organisationsnummer:866000-9054
Adress:
  • Bo Eriksson
  • Bigatan 1
  • 531 75 Järpås
Telefonnummer:0510-917113
E-post:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:701 670 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS